در مجموعه کویرناظم محصولاتی تلفیقی از کوزه فرش گرفته تا مبل فرش و حتی ترکیبات گلیم و چوب فراهم گردیده است. لازم به ذکر است که این محصولات از ارزش بالایی برخوردار می باشند.